آخرین نوشته ها

متوقف کردن گفتن شما زیبایی

| |

متوقف کردن گفتن “شما زیبایی!!!” (پیام های “شما زیبا هستید!” می تواند شما را به عقب بازگرداند) با نگاهی به تأثیر رسانه های اجتماعی و سه سوال مهم درباره ی سلفی انداختن «شما... بیشتر

۵ نظریه روانشناسی عشق

| |

(چگونه روانشناسان عشق را توصیف و توضیح می دهند؟) چرا مردم عاشق می شوند؟ چرا برخی از اشکال عشق تا این حد طولانی هستند و برخی آنقدر کوتاه هستند؟ روانشناسان و محققان نظریه... بیشتر

رشد روانی اجتماعی از دیدگاه اریکسون

| |

اریک اریکسون یک نظریه روانکاوی از رشد روانی اجتماعی ارائه داد که شامل هشت مرحله از ابتدایی تا دوران نوجوانی بود. در طی هر مرحله، فرد یک بحران روانی و اجتماعی را تجربه... بیشتر