photo_2016-12-25_20-42-14

 

  • نغمه فاضل همدانی
  • کارشناس راهنمایی و مشاوره
  • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

نغمه فاضل همدانى روانشناسى را با تحلیل رفتار متقابل رویکرد دکتر اریک برن شناخت و به عنوان رهبر گروه در کارگاه‌هاى T.A فعالیت داشته است. ایشان دانش آموخته مهندسى ذهن به روش خوزه سیلوا و تیپ‌شناسى انیه‌گرام مى‌باشد.
تحصیلات دانشگاهى را در مقطع کارشناسى رشته راهنمایى و مشاوره به پایان رسانده و در حال حاضر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده مى‌باشد.
ایشان تاکنون کارگاه‌هایی در بخش مشاوره دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد روانشناسى تهران جنوب و دبیرستان پسرانه مصباح علم برگزار کرده‌اند.
رویکرد اصلى ایشان تحلیل رفتار متقابل است اما چون اعتقادشان بر این است که انسان‌ها با هم متفاوت هستند، از رویکرد هاى دیگر مثل سایه هاى یونگ با الهام از دبى فورد نیز در مشاوره ها و کارگاه ها بهره مى گیرند.