عطش شناخته شدن و عطش سازماندهی از دیدگاه اریک برن

  اریک برن پایه‌گذار تحلیل رفتار متقابل می‌باشد. یکی از موضوعات قابل توجهی که در این نظریه مطرح شده است مبحث نوازش می‌باشد. انتخاب کلمه نوازش توسط برن به نیاز اولیه برای لمس شدن مربوط می شود. همان‌طور که دکتر … Continued

معرفی کتاب نیمه تاریک وجود

از متحول شدن سخن می‌گوید و به نقل از سقراط می‌نویسد اگر می‌خواهی دنیا را تکان دهی خود را تکان بده. اشاره به آدمی است که به باغی یا اتاقی تشبیه شده، درِ بعضی از اتاق‌ها بسته است وقتی سری … Continued