تحلیل رفتار متقابل (ترس ها، پیام های والدی،باورهای کودکی)

ارسال شده در: مقالات | ۰

آیا شما هم از آن دسته از افراد هستید که بنابر  باورهای نادرست کودکی و یا  پیام های والدی، ترس هایی را در خود ایجاد کرده اید و در شرایطی خاص دچار وحشت و هراس می شوید آیا این پیام … Continued