شخصیت خوانی

ارسال شده در: مقالات | ۷

۱) برون گرایی درون گرایی: اولین بعد تیپ شخصیتی، به این نکته مربوط می شود که نوع برخورد ما با دنیا به چه صورت است و انرژی خود را به کدام سمت هدایت می کنیم. کارل یونگ اولین کسی بود … Continued