نقش والدین در رشد کودک (با نگاه به حفظ استقلال در تربیت) قسمت دوم

ارسال شده در: مقالات | ۰

قسمت دوم انضباط رشته ای از رفتارها و الگوهای متکی به زمان و مکان که یک ابزار ضروری برای موفقیت است. انضباط، این است که با استانداردهای مشخص و برنامه محور زندگی کنیم. البته اینکه می گویند ما باید با … Continued

نقش والدین در رشد کودک (با نگاه به حفظ استقلال در تربیت) قسمت اول

ارسال شده در: مقالات | ۰

قسمت اول تربیت کودک یکی از کلیدی ترین وظیفه ای است که والدین هرگز در زندگی مانندش را نمی توانند بیابند. تربیت در یک خانواده الگویی همواره هرمی دارد و از والدین به کودک یا کودکان مسیر دارد. در جوامع … Continued