اختلال برقراری در ارتباط سالم (conduct disorder)

ارسال شده در: مقالات | ۰

تعریف اختلال رفتاری به هر گروهی از مشکلات جدی عاطفی و رفتاری در کودکان و نوجوانان اشاره دارد. کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری اغلب در رفتارهای بسیار ناراحت کننده اجتماعی، غیر قابل قبول و اغلب غیرقانونی رفتار می کنند، هرچند … Continued