فوبیا (اختلالات فوبی)

ارسال شده در: مقالات | ۰

اختلالات فوبی (ترس و اضطراب) شامل ترس های مداوم و غیر منطقی و اجتناب از شرایط یا اشیائی است که این ترس ها را ایجاد می کنند. معمولا این عوامل ترس را ممکن است رایج ترین نوع اضطراب ها باشد. … Continued