رشد شخصیت و نیازهاى روانشناختى از نظر اریک فروم

ارسال شده در: معرفی کتاب | ۱

اریک فروم روانکاوی با دیدگاه اجتماعی بود او وجه اشتراک زیادی با آدلر و هورنای داشت و برخلاف فروید معتقد بود که شخصیت، تحت نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی است. وانسان  به صورت موجودی منفعل نیست بلکه قادر است طبیعت … Continued